STUDIO FOR RENT

491 STUDIO เป็นสตูดิโอถ่ายภาพให้เช่าพร้อมอุปกรณ์ ถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและ VDO โดยเรามีให้บริการถึง 3 ห้องสตูดิโอเพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมโดยมีขนาดและราคาแตกต่างกัน 491 STUDIO เปิดคิวตั้งแต่ 2 ชม. ขึ้นไปเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจเริ่มต้น ทางสตูคิดเรทราคาตามที่ได้แจ้งไว้ในหน้าเว็บไม่มีคิดค่าบริการส่วนใดเพิ่ม (ยกเว้นค่าล่วงเวลา, ค่าเช่าอุปกรณ์, หรืออื่นๆที่นอกเหนือจากทางสตูมีให้) และ 491 STUDIO ยังรับถ่ายภาพทุกประเภททั้งภาพนิ่งและ VDO ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์ สามารถติดตาม 491 STUDIO ได้ตามช่องทางเหล่านี้